WERKING

Als psychotherapeute ga ik samen met u en de andere belangrijke betrokkenen op zoek naar manieren om situaties die tot nog toe problemen en symptomen produceerden om te buigen naar meer bevredigende nieuwe gewoontes. Daarbij leren om de realiteit te accepteren, beperkingen te aanvaarden en het verleden te accepteren. Eigen krachten en hulpbronnen aanboren en leren onderkennen, zodat de eigen doelstelling kunnen bereikt worden. Het uitbouwen van een wederzijdse respectvolle relatie tussen therapeut en clientsysteem is daarbij belangrijk. Verschillende technieken worden gebruikt om deze doelstellingen te bereiken.

Waarvoor kan u bij mij terecht?

Hoe verloopt de therapie?

Welke doelgroepen kunnen bij mij terecht?